EDU-INVEST Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3 (przy szkole)
05-506 Lesznowola

tel: 509 99 66 20
tel: 537 955 944

Oferta edukacyjna

Oferujemy naszym podopiecznym duże możliwości rozwoju, rozbudzając dziecięcą ciekawość, dając wiedzę, wzmacniając poczucie własnej wartości i ucząc empatii.  Stawiamy na naukę w formie zabawy – pojęć matematycznych, czytania już dla najmłodszych dzieci, wrażliwość artystyczną, języka angielskiego.

W ramach opłat abonamentowych  zapewniamy:

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  – wychowawca przygotowuje temat przewodni danego tygodnia i zgodnie z nim opracowuje szczegółowy plan zajęć na poszczególne dni.

Zajęcia muzyczno-ruchowe  – poprzez ruch, dźwięk, słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek dziecko ma możliwość twórczego rozwoju. Zajęcia te pozwalają odkryć osobowość i temperament dziecka, przyczyniają się do rozwoju słuchu, uczą koncentracji, pobudzają myślenie oraz wyobraźnię.

Zajęcia plastyczno-techniczne  – rozwijają umiejętności manualne oraz sensoryczne, tym samym usprawniają pracę nadgarstków. Zajęcie te pozwalają  Dzieciom  poznanie różnorodnych materiałów plastycznych tj, modelina, plastelina, masa solna, glina co ma znaczenie poznawcze i kształcące. Dzięki tym zajęciom wyrabia się artystyczna wrażliwość i dbałość o estetykę życia codziennego.

Zabawy z językiem angielskim – wykorzystując muzykę i ruch wprowadzamy dzieci w pierwszy kontakt z językiem angielskim, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością . Zabawy dostosowane są do możliwości naszych najmłodszych.

Ćwiczenie buzi i języka – wykorzystujemy zabawy logopedyczne do rozbudzania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka.

Spotkanie z bajką – codzienne czytanie dziecku jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspakaja potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość.

Dogoterapia  – to zajęcia z psem pod okiem fachowca czyli trenera psa. Pies jest specjalnie wyszkolony i ukierunkowany do pracy z dziećmi.  Zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Pies używany jest jako ”pomoc naukowa” motywuje do nauki. Dziecko chętniej zapamiętuje treści , których bohaterem jest jego nowy przyjaciel pies.

EDU-INVEST Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3 (przy szkole)
05-506 Lesznowola

tel.: 509 99 66 20
tel.: 537 955 944