EDU-INVEST Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3 (przy szkole)
05-506 Lesznowola

tel: 509 99 66 20
tel: 537 955 944

O nas

Przedszkole Edu-Bajkolandia decyzją Kapituły Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej zostało Laureatem Godła PRZEDSZKOLE ROKU 2016, a także wyróżnione nagrodami Komitetu Ochrony Praw Dziecka “Przedszkole Przyjazne Maluchom”,  kapitułę Dobre Bo Polskie “Przedszkole Przyjazne Dzieciom” oraz Europejskim Laurem Wiarygodności 2019.

Jesteśmy w gronie najlepszych placówek oświatowych w Polsce. Nasze przedszkole zostało wyróżnione dzięki zaangażowaniu w prace dydaktyczne i kształtowaniu wizerunku placówki bogatej w wartości. Do naszego sukcesu znacząco przyczyniła się kadra zarządzająca oraz pasja i pedagogiczny profesjonalizm.

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji człowieka oraz jako element systemu oświaty ma niewątpliwie do spełnienia wiele funkcji. W naszym przedszkolu dziecko nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty.

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, a wiadomości i umiejętności zdobyte przez dziecko w trakcie edukacji przedszkolnej stanowią istotne podłoże do dalszego kształcenia i rozwoju, dlatego wspomaganie rozwoju naszych wychowanków jest dla na priorytetem.

W okresie przedszkolnym wychowanie polega na stymulowaniu i kształtowaniu, a więc wspomaganiu rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju; zarówno w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego jak również w zakresie czynności samoobsługowych.

 

   Nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli, specjalistów i instruktorów, którzy zadbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją będą inspirować i motywować dzieci do poznawania świata oraz do odkrywania talentów. Zadbają o rozwój duchowy, emocjonalny i intelektualny dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

EDU-INVEST Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3 (przy szkole)
05-506 Lesznowola

tel.: 509 99 66 20
tel.: 537 955 944