Przedszkole Edu-Bajkolandia decyzją Kapituły Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej zostało Laureatem Godła PRZEDSZKOLE ROKU 2016, a także wyróżnione nagrodami Komitetu Ochrony Praw Dziecka "Przedszkole Przyjazne Maluchom",  kapitułę Dobre Bo Polskie "Przedszkole Przyjazne Dzieciom" oraz Europejskim Laurem Wiarygodności 2019.

Jesteśmy w gronie najlepszych placówek oświatowych w Polsce. Nasze przedszkole zostało wyróżnione dzięki zaangażowaniu w prace dydaktyczne i kształtowaniu wizerunku placówki bogatej w wartości. Do naszego sukcesu znacząco przyczyniła się kadra zarządzająca oraz pasja i pedagogiczny profesjonalizm.

 

          

 

Przedszkole jako pierwszy etap edukacji człowieka oraz jako element systemu oświaty ma niewątpliwie do spełnienia wiele funkcji. W naszym przedszkolu dziecko nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty.

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, a wiadomości i umiejętności zdobyte przez dziecko w trakcie edukacji przedszkolnej stanowią istotne podłoże do dalszego kształcenia i rozwoju, dlatego wspomaganie rozwoju naszych wychowanków jest dla na priorytetem.

W okresie przedszkolnym wychowanie polega na stymulowaniu i kształtowaniu, a więc wspomaganiu rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju; zarówno w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego jak również w zakresie czynności samoobsługowych.

Aktualności
OPINIE O PRZEDSZKOLU