Nauczyciel: 

Paulina Rygasiewicz

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH

POZIOMKI  – 2016/2017

AKTYWNOŚĆ DZIECKA

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

RANEK


Aktywność społeczna (porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi)

Aktywność społeczna (kształtowanie czynności somoobsługowych)

Aktywność językowa (wspieranie rozwoju mowy dziecka)

Aktywność językowa (kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

 I ZAJĘCIE

 9:30- 10:00

 

Aktywność społeczna

Aktywność poznawcza

(poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia)

Aktywność językowa (wspomaganie rozwoju mowy dziecka)

Aktywność ruchowa

Aktywność ruchowa

 

10.30 – 11.00

gimnastyka korekcyjna

10.00 – 10.30

j.angielski

10.00 – 10.30

j.angielski

10.40 – 11.05

rytmika

10.00 – 10.30

j.angielski

10.00 – 10.30

j.angielski

10:40- 11:05

rytmika

 II ZAJĘCIA

Aktywność artystyczna (rózne formy plastyczne)

11.00 – 11.30

Aktywność językowa (różne formy muzyczno-ruchowe)

11.00 – 11.30

Aktywność poznawcza (edukacja matematyczna)

11.00 – 11.30

Aktywność poznawcza (wspomaganie rozwoju mowy)

11.00 – 11.30

Aktywność poznawcza (edukacja matematyczna)

11.00 – 11.30

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

Aktywność ruchowa i zdrowotna (wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej)

Aktywność ruchowa i zdrowotna (wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych)

Aktywność artystyczna (wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych)

Aktywność językowa (kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania)

Obrazki