Koniczynki 

Nauczyciel:

Agata Pirogowicz / Lidia Nowak

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 3-LETNICH

KONICZYNKI - 2016/2017

 

AKTYWNOŚĆ DZIECKA

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:30-8:45

ruchowa

ruchowa manualna plastyczna językowa

 

 

11.00 –11.20

gimnastyka korekcyjna

 

10.30 – 10.50

j.angielski

 

10.30 – 10.50

j.angielski

 

11.10 - 11.35

rytmika

 

10.30 – 10.50

j.angielski

 

10.30 - 10.50

j.angielski

11:10 - 11:35

rytmika

 

10.00 – 10.15

 Aktywność językowa lub poznawcza

(przyrodnicza)

10.00 – 10.15

Aktywność artystyczna

 

(muzyczna)

10.00 – 10.15

Aktywność poznawcza

(edukacja matematyczna)

10.00 – 10.15

Aktywność artystyczna

 

(plastyczna)

10.00 – 10.15

 

Aktywność

ruchowa

9:50-10:30

zabawy dowolne w ogrodzie lub sali/praca indywidualna

12:30-14:00

odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej / sen

14:15-14:40

zabawy dowolne, opowiadanie lub czytanie fragmentów książek, układanki i gry planszowe

15:30-16:50

zabawy dowolne w ogrodzie lub sali/praca indywidualna

gry i zabawy edukacyjne

17:20-18:00

zabawy dowolne wg. upodobań dziecka

Obrazki