Styczeń 2019r.

„Droga Pani Zimo, sypnij dużo śniegu, żeby nam saneczki, nie ustały w biegu…”

 04.01.2019r. -  Zajęcia edukacyjne z cyklu „Jestem przedszkolakiem, należę do grupy” – dzieci na tych zajęciach będą rozwijały podstawowe i potrzebne w życiu umiejętności społeczne – „Hej, na sanki” – kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych.

08.01.2019r.…

Obrazki